ceremonijos

ceremonijos
ceremònijos sf. pl. (1), ceremõnijos (1), ceremonìjos (4) Dk 1. žr. ceremonija 1: Kodrin bažnyčia turi tūlas ceremonijàs ir viršutinius darbus? DK90. Ceremonijump prigulįs SD203. 2. iškilmės pagal nustatytas taisykles: Kurią nors lapkričio mėnesio dieną piemenys atlikdavo tam tikras „žiemos šaukimo“ ceremonijas . Bažnyčioj pačios ceremõnijos, o anie sau pašventoriuo[je] pypkiuojas Grg. 3. prk. išorinis formalumas; priimtos išorinio elgesio taisyklės: Daugelis be ceremonijų įsijungdavo į svetimus ginčus . Prašom be ceremònijų .perdėtas mandagumas, teikimas reikšmės įvairiems išoriniams formalumams: Jie laikosi didžiausio padorumo ir mandagumo, bet visiškai nepažįsta ceremonijų J.Balč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Olimpijos žaidynių nugalėtojų apdovanojimo ceremonija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žaidynių nugalėtojų apdovanojimas alyvų arba palmių vainiku, alyvų arba palmių šakele. Olimpijos žaidynių nugalėtojų apdovanojimo ceremonija iš pradžių buvo rengiama paskutinę, penktąją,… …   Sporto terminų žodynas

  • Zeremonie der Siegerehrung der Olympischen Spiele der Antike — Olimpijos žaidynių nugalėtojų apdovanojimo ceremonija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žaidynių nugalėtojų apdovanojimas alyvų arba palmių vainiku, alyvų arba palmių šakele. Olimpijos žaidynių nugalėtojų apdovanojimo… …   Sporto terminų žodynas

  • awarding ceremony of the winners of the ancient Olympic Games — Olimpijos žaidynių nugalėtojų apdovanojimo ceremonija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žaidynių nugalėtojų apdovanojimas alyvų arba palmių vainiku, alyvų arba palmių šakele. Olimpijos žaidynių nugalėtojų apdovanojimo… …   Sporto terminų žodynas

  • церемония награждения победителей олимпийскиx игр древней Греции — Olimpijos žaidynių nugalėtojų apdovanojimo ceremonija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žaidynių nugalėtojų apdovanojimas alyvų arba palmių vainiku, alyvų arba palmių šakele. Olimpijos žaidynių nugalėtojų apdovanojimo… …   Sporto terminų žodynas

  • ceremonija — ceremònija sf. sing. (1) TrpŽ, ceremõnija (1), ceremonijà (4) Dk 1. išorinės formos, kurių laikomasi per iškilmes: Laidotuvių ceremònija DŽ. 2. žr. ceremonijos 3: Nedaryk ceremõnijos, valgyk Pn. Idant visa, ką darome, darytumbime ne ... iž… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutuokimas — sutuoki̇̀mas dkt. Sutuoki̇̀mo ceremònijos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tuoktuvės — tuoktùvės dkt. Tuoktùvių ceremònijos, rituãlas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apeigos — ãpeigos sf. pl. (3b) Grg iškilmės, ceremonijos: Pabengus tas apeigas, piršlys paklausė M.Valanč. Joninių apeigos buvo atliekamos lauke, gamtos prieglobstyje rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsipratimas — apsipratìmas sm. (2) dailus elgimasis, ceremonijos: Apseigų, apsipratìmų nė kokių sodiškiai nemoka Ggr. pratimas; apsipratimas; įpratimas; išpratimas; papratimas; perpratimas; pripratimas; supratimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitraukti — atitraukti, ia, ė K, Š, ŠT7,9, NdŽ, DŽ1; LL118,119, M, atatraukti Š; SD1105,209,215, SD209,215,218, attraukti I, GrvT46; Q15, H, H153, R, R4,202, MŽ, MŽ5,268, Sut, N 1. tr. paviršiumi atitempti, atvilkti, atitęsti ligi kur: Atitraukti ratus iki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”